|  Login

 

 

VJF jeugdjudofonds


Het VJF-jeugdjudofonds is een project georganiseerd door de VJF met de steun van de Sport Vlaanderen om de kwaliteit van het jeugdjudo op een nog hoger niveau te brengen.

De clubs worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria: de jeugdleden, het jeugdsportbeleid, het trainersaanbod, het wedstrijdaanbod, het aanbod op maat, ethisch verantwoorde sportbeoefening, gezond sporten en promotie.

Aan de hand van het aantal behaalde punten zullen enkel de geproclameerde clubs het label 'GOUD' of 'ZILVER' scoren.

 

Met het jeugdjudofonds beoogt de VJF volgende waarden:

 • een kwalitatief verhoogd (jeugd)aanbod in de clubs
 • meer gekwalificeerde trainers
 • kwalitatief sportaanbod op maat van de jonge judoka
 • meer initiatieven zowel sportief als extra sportief
 • hogere graad van deelname aan organisaties VJF en talentenwerking
 • intensievere samenwerking tussen federatie en clubs
 • aandacht voor subgroepen
 • clubs met een jeugdvriendelijk(er) karakter  zowel op trainersniveau als bestuursniveau

link : VJF jeugdjudofonds

 

2015 - 2019 : zilveren medaille

2014 - 2015 : gouden medaille

 

 


  Instapvoorwaarden voor het bekomen van minimaal een Zilveren label:

 • Instapvoorwaarden voor het bekomen van minimaal een Zilveren label:
 • De club is lid van de VJF en heeft bijgevolg een stamnummer
 • Ieder actief lid van de club heeft een geldige vergunning bij de VJF
 • Min. 35% van de judoka's is jonger dan 18 jaar
 • De club heeft minimum 1 actieve gediplomeerde trainer
 • Organigram bestuur met jeugdsportverantwoordelijke
 • De club heeft een jeugdsportverantoordelijke als officiële functie binnen het clubbestuur aangesteld (Moet zichtbaar zijn in het aangeleverde organigram)
 • De club heeft de Panathlon verklaring ondertekend.
 • De club gebruikt het label Jeugdvriendelijke Judoclub VJF Goud/ Zilver op de website vanaf de 2e aanvraag

 

Extra vereiste voorwaarden voor het bekomen van een Gouden label:

 • Voldoen aan alle instapvoorwaarden voor Zilveren label (zie hierboven)
 • De club werkt een visie/ missie en organigram in het kader van een jeugdsportbeleidsplan uit.
 • De club heeft een duidelijk en strikt intern reglement.
 • Volledig uitgeschreven jeugdsportbeleidsplan
 • Volledig uitgeschreven jaarprogramma
 • VZW structuur
 • Minimaal 1 aangesloten trainer A of B, lid van eigen club
 • Deelname aan minimaal 1 sporttechnische bijscholing
 • Minimaal 600 punten behalen over het gehele formulier

  

 

 

 

SaveSave